V zájmu snahy o dosažení vysoké kvality svých produktů a maximální spokojenosti zákazníků spolupracuje MEDIN nejen s celou řadou špičkových lékařů, ale také s řadou odborníků z vysokých škol. V rámci své činnosti v oblasti vlastní produkce, výzkumu a vývoje nebo realizace vzdělávání MEDIN spolupracuje s profesními organizacemi a institucemi.

Základním předpokladem úspěšného uplatnění našich produktů ve špičkových nemocnicích a zdravotnických zařízeních je podpora vlastního výzkumu a vývoje založeného na těsné spolupráci jednak s lékaři jako zákazníky a uživateli našich produktů a jednak také s výzkumnými pracovníky prestižních univerzit a institucí.

MEDIN jako druhý největší zaměstnavatel v Novém Městě na Moravě spolupracuje s regionem formou podpory různých aktivit, pořádání společných akcí, vzdělávacích seminářů a podobně. Jedná se nejenom o spolupráci s městem Nové Město na Moravě a místní nemocnicí, ale také úspěšnou realizaci společných projektů s Krajem Vysočina.

Spolupracující univerzity

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
České vysoké učení technické v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Univerzita Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Partneři

Česká společnost úrazové chirurgie
Česká asociace sester
Klastr Nanoprogres
Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s.

Další spolupracující instituce

Technologická agentura České republiky
Technologické centrum Akademie věd České republiky
CzechTrade
Jihomoravské inovační centrum Brno
Středoevropský technologický institut Brno
Ministerství zdravotnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
CzechInvest
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR