Upravit stránku

Společnost MEDIN neopomíná budovat vztahy s veřejností, které jsou součástí komunikačního mixu, stejně jako reklama, podpora prodeje, osobní prodej či direct marketing. 

V rámci spolupráce s obchodními partnery po celém světě se firma MEDIN pravidelně účastní významných tuzemských a zahraničních veletrhů. Je to ideální příležitost, jak se potkat se stávajícími i novými zákazníky, sledovat nové trendy v oborech a mít srovnání s konkurencí.