Upravit stránku

V prestižním stavovském časopise České stomatologické komory LKS byl publikován článek s názvem „Porovnání cyklické únavy NiTi rotačních nástrojů v endodoncii; in vitro studie“.  Jedná se o porovnání nástrojů kontinuálně rotačních i recipročních vyrobených různou technikou NiTi slitiny (ProTaper – Dentsply Maillefer, MTwo – WDV, Wizard Navigator – MEDIN) a nástrojů vyrobených z tepelně upravených slitin (WaveOne – Dentsply Maillefer, Reciproc – WDV) a dalších nástrojů (Unicone – MEDIN, Twisted Files – SybronEndo). Experiment se soustředí na rozdílnou životnost různých NiTi nástrojů, konkrétně na čas do lomu nástroje při stejném zatížení.

Test byl proveden na deseti vzorcích každého výrobku. Výsledky testu potvrzují vysokou kvalitu nástrojů MEDIN. Oba naše testované nástroje mají jednu z nejdelších průměrných dob do lomu, Unicone je dokonce vítězem ve skupině recipročních nástrojů s tepelnou úpravou.

Autory tohoto odborného sdělení jsou lékaři Ľ. Harvan, P. Konečná, I. Voborná a R. Žižka.