Upravit stránku

Vekým úspěchem je uveřejnění článku začátkem roku 2016 o C-NAIL v americkém impaktovaném časopise Journal of Orthopaedic Trauma. Jedná se o případovou studii s názvem „Introduction of a new locking nail for treatment of intraarticular calcaneal fractures“, jejímiž hlavními autory jsou MUDr. M. Pompach a prof. Dr. med. H. Zwipp.

Studie byla provedena na 103 pacientech a celkově se 106 zlomeninami patní kosti s cílem snížit komplikace spojené s frakturou paty použitím hřebu C-NAIL. Závěrem textu je prokázání, že se cíl případové studie byl splněn a C-NAIL je velmi vhodný systém pro osteosyntézu patní kosti.