Upravit stránku

Americký časopis Foot & Ankle International zveřejnil v dubnu 2016 výsledky nezávislého testování dvou odlišných systémů k ošetření zlomeniny patní kosti. Komparovány byly tři systémy hřebování kalkanea – C-NAIL firmy MEDIN, Calcanail francouzské firmy FH Orthopedics SAS a dlaha RIMBUS s polyaxiálním uzamčením šroubů od německé firmy INTERCUS GmbH.

Testování proběhlo na 21 zlomeninách paty a ukázalo, že C-NAIL je nejvhodnějším systémem pro osteosyntézu patní kosti. Ve srovnání s ostatními testovanými systémy nabízí C-NAIL nejvyšší stabilitu a odolnost fixované zlomeniny proti zatížení. Navíc miniinvazivní přístup je velkou výhodou nejen pro pacienta, ale i pro lékaře.

Autory studie nazvané „Interlocking Nailing Versus Interlocking Plating in Intra-articular Calcaneal Fractures: A Biomechanical Study“ jsou lékaři S. Reinhardt, H. Martin, B. Ulmar, S. Döbele, H. Zwipp, S. Rammelt, M. Richter, M. Pompach a T. Mittlmeier.