Upravit stránku

T-dlaha

Dlaha ve tvaru písmene T je primárně určena pro otevřenou vnitřní osteosyntézu fraktur distálního radia, vlastnosti úhlově stabilních dlah umožňují její úspěšné použití i v méně kvalitní a osteoporotické kosti. Úhlově stabilní spojení je především užitečné při léčení intraartikulárních fraktur.

Dlahu je možné použít dále jako podpůrnou dlahu při léčení fraktur v oblasti konců kostí: femur, tibie, fibula, humerus a ulna.

T-dlaha anatomická

T-dlaha anatomická je natvarována tak, aby co nejlépe kopírovala anatomický tvar běžné kosti distálního radia. Tato dlaha je určena pouze pro léčbu fraktur distálního radia z volární strany.

K těmto úhlově stabilním dlahám dodáváme samořezné uzamykatelné šrouby s průměry 3,5 mm a 3,5/2,7 mm.

Implantáty jsou vyrobeny z implantátové oceli ISO 58321E, nebo z titanu Ti6Al4V ELI ISO 5832–3.

Dlahy úhlově stabilní

Systém úhlově stabilních dlah vychází z principu vnitřního fixátoru. Pomocí pevného spojení šroub-dlaha je dosaženo úhlově stabilního spojení dlahového systému s kostí. Tím je pře­nesena část zatížení dlahového systému ze spojení šroub-kost na spojení šroub-dlaha. Díky tomu je možné systém úspěšně použít i v méně kvalitní a osteoporotické kosti.

Pokud použijete úhlově stabilní dlahu s uzamykatelnými šrouby, dlaha a šrouby dohromady vytvoří pevný systém. Dlaha nemusí být ke kosti přitisknuta, proto nedochází k oslabení krevního zásobení kosti. Uzamykatelné šrouby mohou být zaváděny monokortikálně, aniž by byla oslabena pevnost sestavy nebo fixace zlomeniny, protože šrouby jsou pevně ukotveny v dlaze.